Välkommen

Ansökningsomgång 2017

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
Harry Schaumans Stiftelse: Kultur 02.01.2017 28.02.2017
Harry Schaumans Stiftelse: Vetenskap och utbildning 02.01.2017 28.02.2017
 Svensk-Österbottniska samfundet, understöd  01.09.2017 30.09.2017
Svensk-Österbottniska Samfundet, studiestipendier 01.09.2017 30.09.2017