Harry Schaumans Stiftelse och Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. har förnyat sitt ansökningssystem och i samband med detta så har vardera organisation tagit i bruk en egen version. Om du har tidigare sökt bidrag från båda organisationerna, då kommer du att ha ett användarkonto i båda systemen. Har du däremot sökt bara från en organisation, då har du bara ett användarkonto i den ifrågavarande organisationens system.

Om du är osäker över vilken organisation din ansökan / ditt bidrag gäller, vänligen kontrollera den korrespondens du fått i samband med beslut/annan kommunikation.

OBS! Länkar till redovisning som du fått per e-post före den 17.6.2020 fungerar ej mera. Logga in i rätt system och välj fliken "Redovisning" så kommer du åt redovisningsblanketten.

Harry Schaumans Stiftelse

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar.

Understöd kan sökas

  • för vetenskap och utbildning
  • för kulturaktiviteter (aktiviteter med förnyelse och inkludering prioriteras)
  • av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar
Till ansökningsportalen

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f., vars hemort är Vasa, grundades 1920 för att främja svensk kultur och särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten. Samfundet förverkligar sitt syfte genom att understöda studier och forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet.

Understöd kan sökas

  • för kompetenshöjning, studieresor (ej resor som görs inom ramen för grundstudier vid högskola eller yrkeshögskola), allmän kulturell, vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet
  • för studiestipendier för grundstudier vid universitet eller yrkeshögskola för studerande som kommer att avlägga sin examen inom detta år.
  • postgraduala understöd för doktorander
Till ansökningsportalen