Välkommen

Ansökningsomgång 2018

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
 Svensk-Österbottniska samfundet, understöd  01.09.2017 30.09.2017
Svensk-Österbottniska Samfundet, studiestipendier 01.09.2017 30.09.2017
Harry Schaumans Stiftelse: Kultur 02.01.2018 28.02.2018
Harry Schaumans Stiftelse: Vetenskap och utbildning 02.01.2018 28.02.2018
Svensk-Österbottniska samfundet understöd 01.03.2018 31.03.2018
Svensk-Österbottniska Samfundet, postgraduala understöd 01.03.2018 31.03.2018
Svensk-Österbottniska Samfundet, studiestipendier 01.03.2018 31.03.2018