Välkommen

Ansökningsomgång 2019

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
Harry Schaumans Stiftelse: Kultur 02.01.2019 28.02.2019
Harry Schaumans Stiftelse: Vetenskap och utbildning 02.01.2019 28.02.2019
Svensk-Österbottniska samfundet understöd 01.03.2019 31.03.2019
Svensk-Österbottniska samfundet, postgraduala understöd 01.03.2019 31.03.2019
Svensk-Österbottniska samfundet, studiestipendier 01.03.2019 31.03.2019