Välkommen

Ansökningsomgång 2017

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
Harry Schaumans Stiftelse: Kultur 02.01.2017 28.02.2017
Harry Schaumans Stiftelse: Vetenskap och utbildning 02.01.2017 28.02.2017
Svensk-Österbottniska Samfundet, postgraduala understöd 01.03.2017 31.03.2017
Svensk-Österbottniska Samfundet, studiestipendier 01.03.2017 31.03.2017
Svensk-Österbottniska Samfundet, understöd 01.03.2017 31.03.2017